Nasıl Anlarsınız?

Herhangi bir öğretmen sınıfın düzenini sağlamak için öğrencilerden ne bekler?

 • Hareket etmeden oturmaları
 • Dikkatle dinlemeleri
 • Söylenenleri yerine getirmeleri
 • Konsantre olmaları

Peki tüm öğrencileriniz bunları gerçekten, isteseler bile yapabilirler mi? Öğretmenseniz mutlaka şöyle öğrencileriniz olmuştur:

 • camdan dışarı bakan,
 • matematik dersini dinlemek yerine kuş resmi yapan
 • “Atatürk’ün ilkeleri nedir?” diye sorduğunuzda “Siz saçınızı mı kestirdiniz?” diye cevap veren

Bu öğrencilerinizin zekasından şüphe mi ediyorsunuz? Yoksa dikkatini toplamakta zorlandığını mı düşünüyorsunuz? Onlar sürekli kıpır kıpırken ve içlerinden geldiği gibi kuralsızca hareket ederlerken, siz onlardan adam olmayacağını mı düşünüyorsunuz? Tabi ki tüm bunlar sınıfın düzenini bozar ve söz geçirmede zorluklar yaşayabilirsiniz. Evet bu öğrenciler, bir öğretmenin işini kolaylaştırmaktan çok zorlaştırırlar. Peki ya bu öğrencilerinizin beyninin işin içinde olduğunu (ya da olamadığını) hiç düşündünüz mü?

Sınıfınızda aşağıdaki davranışları sergileyen bir öğrenciniz varsa aile terbiyesi almadığından, saygısızlığından, umursamazlığından ya da düşündüğünüz başka bir olumsuz sebepten değil sadece DEHB’li oldukları için öyle davranıyor olabilirler.

 • Parmak kaldırmadan konuşur,
 • Ders sırasında sınıf içinde tur atar
 • Söylenenleri yapamaz
 • Öğrenmekte zorlanır
 • Ödevlerini not etmeyi unutur
 • Ödevlerini yapmayı, yapsa bile getirmeyi unutur
 • El yazısı düzgün değildir (çünkü motor hareketleri yeterince gelişmemiştir)
 • Birden fazla adımda gerçekleştirilecek görevi destek almadan tek başına yerine getiremez
 • Uzun dönemli projeleri yapmakta zorlanır
 • Grup içinde çalışıyorsa o grubun işini zorlaştırır

İşte tüm bunlar dikkat eksizliği, hipeaktivite, dürtüsellik olarak kendini gösteren DEHB’nin birer sonucudur. Ve DEHB’li öğrenciler DEHB’nin bedelini ağır öderler… Düşük notlar, cezalar, azarlar, alaylar, öz saygı ve özgüvenini kaybetme ile… Tabi eğer siz onları anlamaz ve destek vermezseniz.

Siz de biliyorsunuz ki onlar da en az sınıf arkadaşları kadar zekiler ancak öğrenme, bilgi edinme süreçleri diğerlerinden farklı. Böyle bir durum tespit ettiğinizde okul yönetimini bilgilendirmeniz ve aile ile temasa geçmeniz, onlarla koordineli ilerlemeniz çok önemli. Peki ama bir anne-babaya çocuğunu DEHB’li olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz?